Håndværkerliste

Liste over de håndværkere, der ofte er brugt i Borggården.

Hvis man som beboer skal udfører arbejde som påvirker husets fælles installationer, f.eks. rør til forsyning og kloak, skorstenskanaler, bærende vægge, vinduer og yderdøre skal bestyrelsen kontaktes først. Man må yderligere ikke af egen drift bestille en håndværker på foreningens regning, det kræver bestyrelsens forudgående godkendelse, hvis foreningen skal betale en håndværker – med mindre der er tale om en akut opgave som kræver øjeblikkelig handling. for at standse en skade, f.eks. sprængt vandrør med farer for vandskade.

Elektriker:
Peter Dahl Jensen – Århusgade 80, 2100 København Ø – tlf.: 35 26 03 05 – www.peterdahljensen.dk
Electric A/S – Hvedemarken 10, 3520 Farum – tlf.: 70 20 42 31 – www.lelectric.dk

VVS:
Akut telefon – Charles Nielsen VVS A/S – Frederikssundsvej 129B, 2700 Brønshøj – tlf.: 38 60 51 11 – www.charlesnielsen-vvs.dk
Kjeld Hansen Murer og VVS – Ndr Frihavngade 55, 2100 København Ø – tlf.: 35 26 34 38 – kjeldhansen.dk
MNJ VVS v/Michael Nørgaard Jensen – Syvendehusvej 73D, 2730 Herlev – tlf.: 28 78 29 20

Glarmester:
Glarmesterfirmaet F. Linck v/Frode Alling Linck – Vennemindevej 74, 2100 København Ø – tlf.: 39 29 55 12

Kloak:
Akut telefon – Hennings Kloakrens – Svalehøjvej 13, 3650 Ølstykke – tlf.: 47 10 85 09 – www.hennings-kloakrens.dk

Låse:
Safety Lâse & Sikring ApS – Rolighedsvej 20, 1958 Frederiksberg C – tlf.: 22 21 32 32 – safety-lås.dk