Arbejdsdage

Hvert forår og efterår afholder vi en arbejdsdag, hvor vi gør hovedrent i opgangene og planter blomster i gården samt andre forefaldne opgaver. Det forventes, at alle lejligheder er repræsenteret af mindst 1 beboer. I tilfælde af afbud kan den pågældende påtage sig løsning af en nærmere specificeret erstatningsopgave efter aftale med bestyrelsen.

Når vi er færdige med arbejdet, holder vi en hyggelig fælles frokost.