Vejledning ved ombygning/renovering af lejligheder i Borggaarden

Hvis man påtænker større ændringer i lejligheden, skal man kontakte bestyrelsen med henblik på tilladelse til ombygningen, evt. indhentning af byggetilladelse samt etablering af All Risk forsikring.

Dette gælder, når ombygningen indebærer

• bærende konstruktioner
• El-installationer
• vandforsyning
• VVS generelt
• større indvendige arbejder

Bestyrelsen d. 15.1.2018