Bevaringsværdighed

BBR-nummer: 101-542106-1 Kommune:

København Adresse: Musholmgade 2 , 2100 København Ø
Adresse: Romsøgade 3 , 2100 København Ø Adresse:
Strynøgade 4 , 2100 København Ø Adresse:
Romsøgade 5 , 2100 København ØScreenshot 2016-05-24 22.10.59
Adresse: Strynøgade 6 , 2100 København Ø
Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 542106
Antal etager: 3
Bebygget areal: 809
Totalt bygningsareal: 2345
Opførelsesår: 1885
Arealkilde: Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning: Skifer, asbestcement
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav: 1118, UDENBYS KLÆDEBO
Fotoarkiv: 277-33,34.97:V0.

 

Vurdering Arkitektonisk værdi: 3
Arkitektonisk vurdering:  Fin lille nationalromantisk bygning med kamtakket gavle.
Kulturhistorisk værdi: 4 Kulturhistorisk vurdering: Forstørret villa,bygget til officersenker  – læs om Middelstandens fattige 1750-1850 i denne PhD – der blandt andet omhandler officerenker
Miljømæssig værdi: 2 Miljømæssig vurdering: fin bygning med forhaver.
Karakteristiska: En af to .
Originalitetsværdi: 3 Originalitetsvurdering: muligvis ny farve. Tilstandsværdi: 5 Tilstandsvurdering: Vinduer meget forsømte. Murværk OK.Snavsede gesimser m.m.

Bevaringsmæssig værdi: 3 Bevaringsmæssig vurdering: Meget sødt hus med bl.a. verandaer. Afbalanceret
Bygningskonstruktion Bygningsdel: Balkon, altan; veranda, udestue
Oprindelig funktion: Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims

Andet Hovedplan:  Kvist: Facade-/frontkvist; Tagkvist Stilart: Anden stilart Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds);
Ydermur: Puds, overfladebehandling
Bygningsomgivelser Bebyggelsesmiljø: Købstad – Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen