Storskrald og affald

Storskrald

Viceværten bestiller med jævne mellemrum afhentning af storskrald, kemikalier og el-affald.

Stedet for anbringelse af storskrald fremgår af den mail og de opslag viceværten udsender/opsætter inden afhentning.

Storskraldet skal anbringes på stedet dagen før. Hvis I har meget der skal afhentes kan I aftale med viceværten at bestille ekstra afhentning.

Storskrald må ikke henstilles i affaldsrummet

 

 

Affald

Der er affaldssortering i affaldsrummet.
Vi har pt. seperate containere til:

  • Alm. husholdningsaffald: Tømmes tirsdag og fredag
  • Papir: Tømmes hver anden mandag
  • Glas: Tømmes efter behov
  • Hård plast (al plast der ikke er plastikposer)
  • Batterier
  • Småt el-skrot
  • Metal